Nuttige links

Hebt u nog geen keuze kunnen maken welke zorgverzekering voor u de beste is in 2015? Hier kunt u weloverwogen een beslissing nemen. Tip: Lees eerst de keuzegids waar alle informatie op een rij staat zodat u weet welke zorgpolis bij u past.
http://zorgverzekering.npcf.nl/wat-kan-mij-daarbij-helpen

KiesBeter.nl wijst u de weg naar kwaliteitsinformatie over de zorg in Nederland. Deze informatie kan op kiesBeter.nl staan maar zij verwijzen ook naar andere websites.
www.kiesbeter.nl

SGL is een AWBZ-erkende organisatie voor volwassenen met een lichamelijke, zintuiglijke en/of meervoudige beperking of een hersenletsel.

In de hele provincie Limburg begeleiden en ondersteunen wij ongeveer 1400 cliënten. Verspreid over de provincie hebben wij de beschikking over een ruim aantal voorzieningen en locaties. Wij verzorgen voor onze cliënten uiteenlopende mogelijkheden in dagelijkse activiteiten, wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Als het dus gaat om wonen, begeleiding thuis en activiteiten, we leven met u mee in alle facetten van uw leven.

Cliënten die wij begeleiden, kunnen terugvallen op ons uitgebreide dienstenpakket. Over welk facet van het leven het ook gaat, wij kunnen u daarin op professionele wijze begeleiden. U hoeft dus niet met uw hulpvragen bij diverse organisaties aan te kloppen. Bij SGL vindt u alle diensten. Dat is gemakkelijk en overzichtelijk!

Als u interesse heeft in één van onze diensten, kunt u contact opnemen met één van onze zorgbemiddelaars via 046 4203807. Voor meer informatie kunt u ook terecht op.
www.sgl-zorg.nl

Het Huis voor de Zorg is een onafhankelijke organisatie, die zich inzet voor de belangen van (potentiële) zorgvragers in Limburg. De inzet is altijd gericht op het vergroten van de ‘verantwoordelijkheid en zeggenschap’ van gebruikers van zorg.
www.huisvoordezorg.nl

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk. Op het gebied van opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. MEE richt zich op het versterken van de eigen kracht en dat van het netwerk.
www.mee.nl

De landelijk werkende organisatie Handen in Huis richt zich op de 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorgers van thuisverblijvende zorgbehoevenden. Door deze vervanging kan de mantelzorger met een gerust hart op vakantie gaan. Ook kan de zorg worden ingezet indien de vaste mantelzorger voor een planbare opname naar het ziekenhuis moet. De periode van de vervanging is minimaal 3 dagen (2 nachten), terwijl het maximum aantal dagen afhankelijk is van de wens van de hulpvrager / mantelzorger en de financiering door de betreffende zorgverzekeraar. De vervanging wordt op basis van vrijwilligheid gerealiseerd met de inzet van mantelzorgvervangers.
www.handeninhuis.nl

Als patiënt bouwt u met Mijn Zorgnet uw eigen zorgnet, een beveiligde ontmoetingsplek waar het draait om uw gezondheid. Hier kunt u uw medische gegevens opslaan en beheren en u bepaalt u zelf met wie u deze informatie deelt. Ook kunt u zich aansluiten bij groepen, waaronder diverse digitale poli’s of praktijken, die voor u belangrijk zijn.
Als zorgverlener kunt u binnen MijnZorgnet een digitale poli of praktijk starten. Dit zijn besloten groepen voor uw patiënten en uw team. Daarnaast kunt u zich aansluiten bij het zorgnet van uw patiënt of deelnemen aan groepen die voor u van belang zijn.
www.mijnzorgnet.nl

Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!
www.meerkosten.nl

Zoekmachine google
www.google.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *