PEPP (Patiënt Educatie Programma Parkinson)

PEPP Cursus
Dé cursus waar elke patiënt en partner écht iets aan heeft!!!

Ervaringen van patiënten en partners met PEPP
Sinds 2006 wordt het Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) op diverse plaatsen in Nederland aangeboden. De ervaringen zijn positief. Enkele citaten van deelnemers:
“De PEPP cursus geeft je steun in wat je moet en kunt doen om het leven zo aangenaam en nuttig mogelijk te maken”.
“Het is opvallend dat een positieve levensfilosofie je sterker maakt om Parkinson te accepteren”.
“Het PEPP levert een bijdrage om weer licht aan het eind van de tunnel te zien”.
“Mijn man en ik hebben geleerd om meer en beter met elkaar te praten”.
“De groep gaf mij herkenning en steun”.
Leven met de ziekte van Parkinson
Het hebben van de ziekte van Parkinson heeft niet alleen lichamelijke, maar ook psychologische en sociaal-emotionele gevolgen. We zien vaak dat de ziekte leidt tot een sociaal isolement en dat er beperkingen ontstaan die een zinvolle dagbesteding of werk in de weg staan. Ook kunnen relationele veranderingen en gevoelens van schuld of schaamte, stress, angst en depressie ontstaan. De ziekte heeft daarmee en grote weerslag op de kwaliteit van leven van de patiënt en de van de partner.
In Europees verband is daarom het Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) ontwikkeld, dat erop gericht is deze psychologische en sociale problemen te verminderen.
Doel van het programma
Het PEPP heeft een positieve insteek: het richt zich op wat de patiënt nog wél kan ondanks zijn of haar beperkingen. Het doel van PEPP is dat de patiënt en diens partner beter om kunnen gaan met de gevolgen van de ziekte. Dit wordt bereikt door:
• het aanbieden van methoden om beter om te leren gaan met de symptomen van de ziekte van Parkinson
• het aanbieden van strategieën om beter om te leren gaan met de gevolgen van activiteitsbeperkingen, zoals sociaal isolement, stress en depressie
• het aan de partner aanbieden van methoden om beter om te leren gaan met de rol van de zorggever.
Opbouw van het programma
Het PEPP bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van anderhalf uur. De patiënten en partners zitten in daarbij in aparte groepen. Hoewel het programma inhoudelijk voor beide groepen vrijwel hetzelfde is, is in de praktijk gebleken dat patiënten én partners eerder vrijuit praten wanneer zij in gescheiden groepen aan de training deelnemen. Het onderlinge lotgenotencontact, dat als zeer waardevol wordt ervaren, komt zo beter tot zijn recht.
Zowel de patiënt- als de partnergroep bestaat uit vijf tot zeven deelnemers.
Thema’s
Elke groepsbijeenkomst heeft een eigen thema:
Bijeenkomst 1: introductie van het programma
Bijeenkomst 2: zelfevaluatie
Bijeenkomst 3: gezondheidsbevordering/prettige activiteiten
Bijeenkomst 4: stressmanagement
Bijeenkomst 5: (Patiënten) omgaan met angst en depressie
Bijeenkomst 5: (Partners) uitdaging voor de verzorger
Bijeenkomst 6: sociale vaardigheid
Bijeenkomst 7: sociale ondersteuning
Bijeenkomst 8: terugblik en vooruitzicht: evaluatie
De bijeenkomsten hebben een vaste structuur. Na een theoretische inleiding krijgt u handreikingen om te oefenen met een thema. Uiteindelijk krijgt u aan het eind van de sessie een opdracht om in de thuissituatie te trainen. In de volgende sessie evalueren we uw ervaringen met die opdracht.
Naar aanleiding van de thema’s en de opdrachten is er ruimte voor uw persoonlijke inbreng en ervaring. Er wordt van iedere deelnemer een grote betrokkenheid en actieve deelname aan de opdrachten verwacht.
Begeleiding
De groepen worden deskundig begeleid door een hulpverlener, goed bekend met de ziekte van Parkinson en ervaren met het geven van groepstrainingen. Er wordt gebruik gemaakt van een trainingsmethode beschreven in het handboek PEPP. Zowel hulpverleners, patiënten als partners waren betrokken bij de ontwikkeling van dit handboek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *