Dagbehandeling Parkinson in De Nieuwe Munt

De ziekte van Parkinson kan iemands leven behoorlijk
op zijn kop zetten. Het is een complexe ziekte met
gevolgen die diep kunnen ingrijpen bij mensen met
Parkinson én hun mantelzorgers. Lichamelijke symptomen
zoals stijfheid, beven en evenwichtsproblemen
kunnen gepaard gaan met veranderingen in gedrag en
emoties.

Het leren omgaan met de gevolgen van de ziekte van
Parkinson gaat meestal niet vanzelf. Door mensen met deze
ziekte ondersteuning te bieden, wordt hun kwaliteit van leven
aanzienlijk verbeterd. De dagbehandeling Parkinson in
Tegelen is onderdeel van de dagbehandeling Somatiek in
De Nieuwe Munt. De voorziening biedt een speciaal
programma, afgestemd op de problemen rondom de ziekte
van Parkinson.

Binnen een aangepast dagbestedingsprogramma staan het
verbeteren en onderhouden van de motorische (bewegen),
cognitieve (geheugen) en verbale (spraak) functies centraal.
Ook wordt er geoefend om de algemene, dagelijkse
handelingen (huishoudelijk) zoveel als mogelijk te kunnen blijven verrichten.

Hoe aanvragen?
Elke huisarts, Parkinsonverpleegkundige of specialist
(neuroloog) kan een aanvraag voor dagbehandeling
indienen. Hij stuurt deze aanvraag naar het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Na goedkeurig door het CIZ
maakt een van onze medewerkers een afspraak met de
cliënt. Meestal kan de behandeling dan meteen beginnen.
Voor vervoer van en naar de dagbehandeling is een aparte
CIZ-indicatie nodig. Die wordt zonodig automatisch
aangevraagd bij de eerste indicatie.

Meer weten?
Heeft u nog vragen over de informatie in deze folder? Bel dan
de Klantenservice van De Zorggroep, telefoon 088 – 61 088 61.
Als onze klantenservice uw vraag niet kan beantwoorden, dan
kunnen zij u doorverbinden met een medewerker van de
dagbehandeling in De Nieuwe Munt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *