Artikel Peel en Maas 08-12-2011

Als je de diagnose Parkinson krijgt, zet dat je wereld op z’’n kop. Veel patiënten vinden het daarom prettig om hun ervaringen met deze ziekte te delen met elkaar. In een rustige omgeving. Om dat mogelijk te maken, start met ingang van woensdag 14 december in Venray het Parkinson Café Venlo-Venray voor patiënten, mantelzorgers en belangstellenden uit Noord-Limburg. Het Parkinson Café wordt georganiseerd door vrijwilligers, in samenwerking met de Parkinson Vereniging.

Het doel van het Parkinson Café is ontmoeting met lotgenoten en mantelzorgers, uitwisseling van ervaringen, verkrijgen van informatie en het uitvoeren van activiteiten in een veilige, plezierige omgeving. Noord-Limburg telt honderden patiënten met de ziekte van Parkinson. ‘“We kregen steeds vaker de vraag of we naast de gewone bijeenkomsten niet meer ontmoetingen tussen patiënten met Parkinson konden organiseren’”, vertelt Thea Bergmans, Parkinson-verpleegkundige bij VieCuri en lid van de initiatiefgroep. ‘“Ontmoetingen waar niet de ziekte centraal staat, maar het gezellig bij elkaar zijn. Voor ons reden om met de Parkinson-vereniging het Parkinson Café op te zetten. Op verschillende plekken in Nederland zijn dergelijke ontmoetingsmomenten in cafés al gestart.’”

Voor patiënten biedt het Parkinson Café de kans om bij elkaar te zijn in een veilige omgeving. ‘“Parkinson-patiënten zijn vaak iets trager in hun reactie. Het bezoeken van drukke sociale gelegenheden kan daardoor een probleem zijn. In het Parkinson Café kunnen ze elkaar treffen in een rustige en veilige omgeving. Ze kunnen met lotgenoten praten, ervaringen en informatie uitwisselen in hun eigen tempo. Ook zijn er activiteiten speciaal voor Parkinson-patiënten. Onderzoek heeft aangetoond dat lotgenotencontact en informatie positieve effecten heeft op het welzijn van patiënten. Dit kan weer een positieve uitwerking hebben op het ziektebeeld. Goed geïnformeerde patiënten zijn ook meer therapietrouw.’” In eerste instantie wordt in Venray eens in de twee maanden een bijeenkomst gehouden. Iedereen die is geïnteresseerd, is welkom. Mocht er veel interesse zijn, dan zal het café vaker worden georganiseerd. ‘“Tijdens de openingsbijeenkomst in Venlo op 17 november waren er 55 mensen. Daar zijn we heel tevreden mee. Hopelijk komen er tijdens de feestelijke opening in Venray ook zo veel belangstellenden. Via onze website is de radio-uitzending van L1 over de opening in Venlo terug te luisteren.’”

VRIJWILLIGERS

Het Parkinson Café Venlo-Venray is nog op zoek naar extra ondersteuning. ‘“We kunnen dit niet alleen’”, besluit Thea Bergmans. ‘“Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers voor zowel ons café in Venray als in Venlo. Mensen die helpen met het verwelkomen van gasten, koffie schenken, gesprekken op gang brengen en andere manieren van ondersteuning. Ook zoeken we vrijwilligers voor het ondersteunen en uitbreiden van de initiatiefgroep/bestuur op korte en lange termijn en mensen die kunnen helpen bij het beheren van de website en het forum. Je hoeft geen ervaring met of kennis over Parkinson te hebben. Er zijn altijd voldoende mensen aanwezig die dit wel hebben. Mensen die interesse hebben, kunnen contact met mij opnemen: tbergmans@parkinson-cafe-venlo-venray.nl

Het Parkinson Café in Noord-Limburg start vooralsnog in Venray en Venlo. De eerste editie in Venray is op woensdag 14 december van 14.00 tot 16.00 uur in De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 in Venray, daarna op elke tweede woensdag van de even maanden. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Consumpties komen voor eigen rekening. Meer informatie: www.parkinson-cafe-venlo-venray.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *